Prevence DD účinně a spolehlivě

Proč koupání na léčbu dermatitid nefunguje?

Ačkoliv jsou koupele spojovány i s řešením digitálních dermatitid, tento způsob není příliš efektivní a to především pro absolutně odlišnou fyziologii infekce, která je úzce vázána na pokožku. Původci DD přežívají v hloubce kůže a proto je dezinfekce velmi málo účinná. Řešením je pravidelný postřik, aplikovaný buď ručně nebo prostřednictvím automatických systémů.

FaSy DD Stop spray

  1. prevence digitálních dermatitid bez přidaných antibiotik
  2. aplikace přímo na pazneht a mezipaznehtí postřikem
  3. vytváří dlouhodobě přetrvávající ochranný film
  4. neředí se