Akreditační kurzy

Praktické aspekty ošetřování paznehtů a celkové péče o končetiny:

 • Praktický kurz s nácvikem a instruktáží – zakončeno přezkoušením
 • Kurz je určen pro začínající a mírně pokročilé zájemce o paznehtářskou práci. Koncepce kurzu je postavena na souběhu teoretických vědomostí a upevňování praktických dovedností. Cílem kurzu je upozornit na nejdůležitější aspekty paznehtářské práce, která nutně musí respektovat fyziologii zvířete. Proto jsou zařazena témata z fyziologie a anatomie. Praktický nácvik vlastní práce bude probíhat přímo v chovech, kde pod vedením našich zkušených paznehtářů budete prakticky provádět jednotlivé úkony.

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZU

16.4-19.4.2024 Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát (kurz již proběhl)

Další termín bude opět cca v dubnu 2025 – předběžnou rezervaci místa můžete provést prostřednictvím formuláře níže.

 

Praktické aspekty ošetřování paznehtů a celkové péče o končetiny

Co můžete od kurzu čekat?

Kurz je rozdělen do třech hlavních bloků:

I. BLOK: TEORETICKÉ ZÁKLADY

 1. Bezpečnost práce, manipulace se zvířaty
 2. Proč ošetřovat pazneht, ekonomické aspekty nemocí nohou
 3. Anatomie paznehtu – skladba a konstrukce, biomechanika
 4. Zásady provedení FÚP, nejčastější chyby
 5. Kvalifikace onemocnění a poruch paznehtů dle ICAR.
 6. Etiologie, patogeneze, diagnostika a řešení neinfekčních procesů
 7. Etiologie, patogeneze, diagnostika a řešení infekčních procesů skóring digitálních dermatitid – vyhodnocení a stanovení postupu.
 8. Správné použití obvazů, chemické podkování, nejčastější chyby
 9. Moderní způsoby evidence ošetření a následná práce s daty
 10. Péče o paznehty v souvislostech – zoohygienická práce v chovech, frekvence úpravy, zařízení a pomůcky pro péči o paznehty, systém péče o končetiny, technologie, přípravky.

II. BLOK – PRAKTICKÉ ASPEKTY

 1. Nácvik ošetřování – vlastní korekce
 2. Práce s pomůckami – paznehtářský nůž, brusné kotouče
 3. Ošetřování – práce s obvazem, lepení podpatků
 4. Ošetření digitální a interdigitální dermatitidy

III. BLOK – PRAKTICKY V TERÉNU

 1. Příprava pracoviště – zásady práce se zvířetem (jak uzpůsobit naháňku, označování, nahánění zvířete do klece, pohyb okolo klece, organizace)
 2. Nahnání do klece, fixace – praxe na hydraulické kleci (BoviLab 1.0, WOPA SA0051)
 3. Příprava paznehtu před ošetřením – rozhodnutí o postupu
 4. Provedení korekce a stanovení diagnózy u případného onemocnění. Následná terapie.
  a) Ošetření vředu
  b) Ošetření nekrózy špičky
  c) Ošetření praskliny, deformace paznehtu
 5. Diagnostika digitální dermatitidy – scoring DD a stanovení terapie
  a) Ošetření FaSy DD stop Gel a FaSy Pads
  b) Plán převazů

Po absolvování kurzu a průběžném přezkoušení je možné se ucházet o kvalifikační zkoušku dle NSK – Paznehtář (kód: 41 -049-H) – úspěšné složení zkoušky opravňuje k získání akreditovaného osvědčení s celoevropskou platností.

Kurz lze absolvovat samostatně. Kvalifikační zkoušky budou následovat na základě samostatné přihlášky na kurzu. 

Organizace kurzu:

 • I. BLOK (TEORETICKÉ ZÁKLADY)
 • II. BLOK (PRAKTICKÉ ASPEKTY)
 • III. BLOK (PRAKTICKY V TERÉNU)
 • KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY NSK – Paznehtář (kód: 41 -049-H)
  • teoretická zkouška
  • praktická zkouška

Termín kvalifikační zkoušky dle NSK bude v létě 2024 (termín bude upřesněn) více zde

Karel Kysilka: „Chci věřit, že jsme se posunuli, a že i skot si zaslouží vysoce odbornou péči o končetiny, kterou musí zajišťovat vzdělaní a soustavně se učící odborníci.“

 

 • Rozvrh kurzu je stanoven na 9 – 16 h.
 • Lektoři kurzu povedou jednotlivé části kurzu.
 • Kurz je možné absolvovat bez certifikační zkoušky samostatně. Účastníci kvalifikační zkoušky jsou zvýhodněni.

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Kolik Vás bude kurz stát?

 • Cena kurzu: 15.000 Kč/ osoba – cena včetně DPH 21%.
 • Zahrnuje: studijní materiály, občerstvení během kurzu, pracovní pomůcky
 • Kvalifikační zkouška: cena bude upřesněna
 • Zahrnuje teoretickou a praktickou část přezkoušení.
 • Kurz je limitován maximálním počtem 15 posluchačů.

Každý účastník kurzu se účastní kurzu na vlastní nebezpečí. Podmínkou účasti je vhodné pracovní oblečení. Pracovní pomůcky a ochranné prostředky zajistí pořadatel, pokud účastníci chtějí používat své vlastní, je to možné po dohodě.

Lektoři kurzu:

MVDr. Petr Slavík, Ph.D

MVDr. Petr Slavík, Ph.D

Veterinární lékař s bohatou praxí a hlubokými teoretickými znalostmi vás provede všemi aspekty stavby paznehtu jak po biologické tak fyziologické části. Specialista na onemocnění.

 

Pavel Bednář

ING. Pavel Bednář

Zkušený paznehtář s dlouholetou praxí jak u mléčných, tak masných stád. U společnosti FARMCSZYSTEM, s.r.o. vede paznehtářskou partu. Ze své praxe vám předá celou řadu praktických informací a dovedností.

 

Vojtěch Nosek

Zapálený paznehtář, který pod pečlivým vedením Pavla Bednáře, získal paznehtářské ostruhy. U společnosti FARMCZSYSTEM, s.r.o se připravuje na samostatné vedení party.

 

Ing. Vojtěch Zink, Ph.D

Ing. Vojtěch Zink, Ph.D

Spolutvůrce systému a iniciátor precizního zpracování dat o končetinách. Zaváděl spolu s Martinem Zdrůbkem jako první scoring DD podle dr. Dorte Dopfer. Věnuje se preventivním programům v péči o paznehty.

 

Ing. Martin Zdrůbek

Ing. Martin Zdrůbek

Spolutvůrce systému ošetřování, podílel se na zavedení terapie DD.  Věnuje se vývoji nových postupů a technologií. Představí vám technologie a pracovní pomůcky a postupy. Je vedoucím týmu vývoje evidenčního systému Hoofmanager.

Jiří Janata

Jiří Janata

Člen technologického týmu Hoofmanageru. Prošel si praxí paznehtáře v terénu. Dnes se věnuje rozvoji software a efektivnímu zpracování dat.

Předběžná rezervace termínu kurzu na duben 2025